ขั้นตอนค้นหา

  1. ระบุรหัสนักศึกษา
    กรอกรหัสนักศึกษาลงในช่องสีขาว
  2. เริ่มค้นหา
    คลิกที่ปุ่ม "ค้นหา"